Poštovane kolege,

Studentima sa priloženog spiska su izrađeni ECDL sertifikati. Možete ih preuzeti svakog radnog dana u periodu od 9 do 16 časova u Info centru Univerziteta u ul. Bulevar Maršala Tolbuhina 8.

Dušica    Cijuk
Jelena    Mitrović
Milena     Gojkov
Darinka    Vesić
Vladimir    Vranić
Iva    Besarabić
Predrag    Blagojević
Vukašin     Vujović.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet