logo-medj-saradnja-srp-3

U organizaciji Iranskog centra Univerziteta “Džon Nezbit” na Fakultetu za
kulturu i medije biće održana dva predavanja uglednih gostiju iz ove
bliskoistočne države.

Iransk​a rediteljka i književnica ​​Narges Abjar i knji​ževni​ca​ ​​Nasim​
Marashi odr​ža​će predavanje na temu ​”​Savremeni iranski film​”​ u sredu,
26​​.​oktobra od 12​ časova, u ​amfiteatru A1​ zgrad​e ​Univerziteta u
​Bulevaru mar​šala Tolbuhina (​nekadašnje Ulice ​Goce Del​čeva)​ br. ​8.​
Ovo izlaganj​e​ organizovano je u okviru predavanja na predmetu Teorija
medija​, ​a tom prilikom ​bi​će prikazan ​i ​iranski film po izboru​
gostuju​ćih predava​ča.

Dr Masud Kousari, profesor sociologije na Univerzitetu u Teheranu, održaće
predavanje na temu “Društvene mreže i iransko društvo” u petak, 28. oktobra
od 12 časova, u sali S1 zgrade Univerziteta u Bulevaru maršala Tolbuhina.
Predavanje će biti održano kao deo nastave na predmetu Sociologija masovnih
komunikacija – uvod u medijsku pismenost.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet