U Beogradu je počeo sa radom Savet za prosvetu i nauku Srpske napredne stranke. Osim članova ove stranke, Savet okuplja i ugledne univerzitetske, naučne i prosvetne radnike iz drugih partija, kao i određene nestranačke ličnosti.

Zadatak Saveta je da razmatra aktuelnosti iz obrazovnog i naučnog života i predlaže rešenja koja će unaprediti praksu bremenitu nizom otvorenih pitanja.

Za predsednika Saveta izabran je akademik Jovan Hadži-Đokić, dugogodišnji profesor Beogradskog univerziteta. Naš profesor Milivoje Pavlović (FKM) izabran je, zajedno s akademikom Miloradom Mitkovićem, profesorom Univerziteta u Nišu, za potpredsednika zaduženog za visoko školstvo.

Na prvoj narednoj sednici, Savet će razmatrati pojedine odredbe Nacrta zakona o visokom obrazovanju.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet