Odlukom Univerziteta promenjeni su žiro-računi zaključno sa  01.07.2017. godine.

Molimo Vas da ubuduće sve uplate vršite na nove žiro-račune koje možete dobiti na šalteru studentske sluzbe, info –službe  kao i na sajtu Univerziteta.

Spisak računa koji će se primenjivati od 01.07.2017. godine

Redni broj Naziv fakulteta Broj računa kod AIK banke  

 

 

1.        Univerzitet Džon Nezbit 105-37019-37
2.        Fakultet za poslovne studije 105-37087-27
3.        Fakultet za kulturu i medije 105-37381-18
4.        Geoekonomski fakultet 105-37090-18
5.        Fakultet za umetnost i dizajn 105-37030-04
6.        Pravni fakultet 105-10897-27
7.        Fakultet za civilno vazduhoplovstvo 105-10901-15
8.        Fakultet za kompjuterske nauke 105-2136214-80
9.        Fakultet za poslovne studije – Vršac 105-2136217-71
10.    Fakultet za biofarming – Bačka Topola 105-2136215-77
11.    Fakultet za menadžment Zaječar 105-75097-69
12.    Fakultet za poslovnu ekonomiju Valjevo

 

105-58394-29

 

 

 

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet