Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Dalibora Miletića u zvanje vanrednog profesora za užu oblast Ekonomske nauke, na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, dat je na uvid javnosti 30 dana, u Sekretarijatu Fakulteta za menadžment u Zaječaru, Park šuma Kralјevica bb, Zaječar,svakog radnog dana od 10, 00 do 15,00 časova

Objavljeno: 5.09.2017.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet