U sredu, 29. novembra, gost Megatrend univerziteta bio je prof. dr Žan-Žak Šanaron, profesor Poslovne škole u Grenoblu (Francuska), i istaknuti naučni radnik iz oblasti menadžmenta i novih tehnologija. Studentima, nastavnicima i gostima, naučnu i istraživačku delatnost profesora Šanarona predstavio je u uvodnom delu prof. dr Mića Jovanović, rektor našeg univerziteta.

Profesor Jovanović podsetio je da se Poslovna škola iz Grenobla ubraja u najuglednije obrazovne i naučne ustanove tog profila u Evropi, da je vodeća u Francuskoj, i da se prof. Šanaron pune četiri decenije bavi temama iz oblasti menadžmenta, inovacija i industrijskih tehnologija.

Profesor Šanaron je tokom svog predavanja objasnio kako inovacije utiču na današnje poslovanje kompanija, koji su sve izazovi sa kojima se one susreću, kao i mogućnosti razvoja u složenim ekonomskim i društvenim uslovima. Pored toga, profesor je objasnio faze procesa inoviranja, kao i faktore koji suštinski utiču na implementaciju inovacija unutar organizacija.

Profesor Šanaron je dugogodišnji partner našeg univerziteta i profesor po pozivu, redovni učesnik naučnih i istraživačkih projekata koje Megatrend univerzitet realizuje sa Poslovnom školom iz Grenobla i drugim svetskim istraživačkim institucijama.

Snimila: Tijana Rajković

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet