Na osnovu izjednacavanja relevatnih ispita sa fakulteta Megatrend univerziteta sa silabusom ECDL sertifikata u maju 2017. godine, svim sadasnjim i bivsim studentima Megatrend univerziteta omoguceno je da osim ECDL Start i Core Sertifikata dobiju i druge, naprednije ECDL sertifikate.

ECDL sertifikacija donosi veliku prednost prilikom zaposljavanja i sveodoci o poznavanju Informaciono-komunikacionih tehnologija kod poslodavaca. Sve vise poslodavaca posedovanje ECDL sertifikata postavlja kao neophodan uslov prilikom apliciranja na slobodno radno mesto.

Ako zelite neki od ECDL sertifikata, postavite upit na ecdl@naisbitt.edu.rs  ili na adresu ecdl@megatrend.edu.rs  i bice vam odgovoreno u najkracem roku (na osnovu vaseg transkripta o polozenim ispitima u odgovoru cemo da navedemo listu ECDL sertifikata za koje imate uslove, cenu i instrukcije za placanje).

Svim nasim bivsim i sadasnjim studentima obezbedjena je najniza moguca cena za izdavanje ECDL sertifikata.

U nastavku su navedeni ECDL sertifikati po fakultetima za koje sadasnji i bivsi studenti Dzon Nezbit univerziteta ispunjavaju uslove.

FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE

Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za poslovne studije na osnovu polozenih relevatnih ispita na osnovnim studijama mogu da dobiju ECDL Start sertifikate na osnovu sledecih kriterijuma:

 • Svi sadasnji i bivsi student Fakulteta za poslovne studije koji su polozili predmet Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija (Informatika, Poslovna Informatika) mogu da dobiju ECDL Start sertifikat.

Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za poslovne studije na osnovu polozenih relevatnih ispita na osnovnim studijama mogu da dobiju ECDL Profile sertifikate na osnovu sledecih kriterijuma:

 • Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za poslovne studije koji su polozili predmet Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija (Informatika, Poslovna Informatika) mogu da dobiju ECDL Profile sertifikat IT sigurnost.
 • Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za poslovne studije koji su polozili predmet Elektronsko poslovanje (Uvod u elektronsko poslovanje) mogu da dobiju ECDL Profile sertifikat obrada Internet stranica.
 • Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za poslovne studije koji su polozili predmet Upravljanje projektima i investicijama (Upravljanje projektima sa principima investicija) mogu da dobiju ECDL Profile sertifikat Projektno planiranje.

FAKULTET ZA KULTURU I MEDIJE

Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za kulturu i medije na osnovu polozenih relevatnih ispita na osnovnim studijama mogu da dobiju ECDL Start sertifikate na osnovu sledecih kriterijuma:

 • Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za kulturu i medije koji su polozili predmet Poslovna informatika mogu da dobiju ECDL Start sertifikat.

Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za kulturu i medije na osnovu polozenih relevatnih ispita na osnovnim studijama mogu da dobiju ECDL Profile sertifikate na osnovu sledecih kriterijuma:

 • Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za kulturu i medije koji su polozili predmet Poslovna informatika mogu da dobiju ECDL Profile sertifikat IT sigurnost.

FAKULTET ZA KOMPJUTERSKE NAUKE

Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za kompjuterske nauke na osnovu polozenih relevatnih ispita na osnovnim studijama mogu da dobiju ECDL Start i ECDL Core sertifikate na osnovu sledecih kriterijuma:

 • Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za kompjuterske nauke koji su polozili predmet Uvod u racunarske aplikacije mogu da dobiju ECDL Start sertifikat.
 • Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za kompjuterske nauke koji su polozili predmet Racunarske aplikacije mogu da dobiju ECDL Core sertifikat.

Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za kompjuterske nauke na osnovu polozenih relevatnih ispita na osnovnim studijama mogu da dobiju ECDL Profile i ECDL Advanced sertifikate na osnovu sledecih kriterijuma:

Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za kompjuterske nauke koji su polozili predmet Napredne racunarske aplikacije mogu da dobiju ECDL Advanced sertifikate i to:

 • ECDL Advanced obrada teksta
 • ECDL Advanced baze podataka
 • ECDL Advanced tabelarne kalkulacije
 • ECDL Advanced prezentacije
 • ECDL Advanced Expert (obuhvata sva cetiri prethodno navedena sertifikata).

Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za kompjuterske nauke  koji su polozili predmet Racunarska grafika (Uvod u racunarsku grafiku) mogu da dobiju ECDL Profile sertifikat obrada slike.

Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za kompjuterske nauke  koji su polozili predmet Elektronsko poslovanje mogu da dobiju ECDL Profile sertifikat obrada Internet sajta.

Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za kompjuterske nauke  koji su polozili predmet Uvod u racunarske sisteme ili predmet Mrezno racunarstvo mogu da dobiju ECDL Profile sertifikat IT bezbednost.

FAKULTET ZA MEDJUNARODNU EKONOMIJU (GEOEKONOMSKI FAKULTET)

Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za medjunarodnu ekonomiju (Geoekonomski fakultet) na osnovu polozenih relevatnih ispita na osnovnim studijama mogu da dobiju ECDL Start sertifikate na osnovu sledecih kriterijuma:

 • Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za medjunarodnu ekonomiju (Geoekonomski fakultet) koji su polozili predmet Informatika mogu da dobiju ECDL Start sertifikat.

Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za medjunarodnu ekonomiju (Geoekonomski fakultet) na osnovu polozenih relevatnih ispita na osnovnim studijama mogu da dobiju ECDL Profile sertifikate na osnovu sledecih kriterijuma:

 • Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za medjunarodnu ekonomiju (Geoekonomski fakultet) koji su polozili predmet Informatika mogu da dobiju ECDL Profile sertifikat IT sigurnost.

PRAVNI FAKULTET

Svi sadasnji i bivsi studenti Pravnog fakulteta (Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost) na osnovu polozenih relevatnih ispita na osnovnim studijama mogu da dobiju ECDL Start sertifikate na osnovu sledecih kriterijuma:

 • Svi sadasnji i bivsi studenti Pravnog fakulteta (Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost) koji su polozili predmet Pravna informatika mogu da dobiju ECDL Start sertifikat.

Svi sadasnji i bivsi studenti Pravnog fakulteta (Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost) na osnovu polozenih relevatnih ispita na osnovnim studijama mogu da dobiju ECDL Profile sertifikate na osnovu sledecih kriterijuma:

 • Svi sadasnji i bivsi studenti Pravnog fakulteta (Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost) koji su polozili predmet Pravna informatika mogu da dobiju ECDL Profile sertifikat IT sigurnost.

KAKO DO SERTIFIKATA?

Vise o ECDL Advanced i ECDL Profile sertifikatima pogledajte na: http://ecdl.rs/diplome/index.htm

Svi studenti koji vec imaju ECDL Start sertifikat, a koji zele ECDL Core ili ECDL Profile sertifikat placaju samo cenu nadogradnje sa Start na Core/Profile.  Slicno, svi studenti koji vec imaju ECDL Core sertifikat, a zele ECDL Profile sertifikat placaju samo cenu nadogradnje sa Core na Profile.

ECDL Advanced sertifikat je sertifikat koji je nezavisan od Start, Core i Profile sertifikata i zbog toga student placa punu cenu izdavanja sertifikata.

Svi studenti koji su zainteresovani za neki od navedenih sertifikata treba da postave upit na email adresu ecdl@naisbitt.edu.rs ili na adresu ecdl@megatrend.edu.rs . Nakon upita, dobice odgovor u najkracem roku da li imaju uslov za izdavanje trazenog sertifikata i koja je cena izdavanja (nadogradnje).

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet