U periodu od 07. do 09. decembra 2017. godine, u prostorijama Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Republike Srbije u Beogradu, održan je tradicionalni Godišnji skup Estetičkog društva Srbije. Tokom trodnevnog programa ovogodišnjeg naučnog skupa organizovanog na temu Estetska kultura, domaćoj naučnoj i stručnoj javnosti obratilo se više od trideset istaknutih estetičara, teoretičara i sociologa umetnosti.

Drugog dana skupa, Dragan Ćalović, vanredni profesor Fakulteta za umetnost i dizajn i Fakulteta za kulturu i medije Megatrend univerziteta u Beogradu, predstavio je svoj rad pod nazivom Svet islamske umetnosti u estetskoj kulturi, u kojem je ukazao na dimenzije i specifičnosti odnosa estetske kulture i sveta islamske umetnosti.

Treći dan skupa bio je posvećen Sekciji za filozofiju medija, čiji je predsednik prof. Ćalović. U okviru ovog dela programa predstavljeni su rezultati naučnog skupa Filozofija medija: mediji i alternativa, održanog u Končarevu u periodu od 06. do 08. septembra ove godine, te prikazani umetnički radovi članova Estetičkog društva Srbije, nakon čega su održani okrugli sto sa temom Mediji i snovi i prateći performans.

Na Godišnjoj skupštini Estetičkog društva Srbije, prof. dr Dragan Ćalović izabran je za člana Upravnog odbora EDS.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet