Institucija za evaluaciju inostranih diploma u Nemačkoj (Kultusminister Konferenz) priznala je diplomu Jasmini Takov koja je završila master studije na Fakultetu za mendžment u Zaječaru. Ovakva vrsta zvanične potvrde pokazuje da su programi našeg univerziteta kompatibilni sa stranim univerzitetima, i da naši studenti imaju takve diplome koje su priznate u inostranstvu.

U obrazloženju se kaže da ovaj dokument sadrži evaluaciju diplome inostranog visokog obrazovanja. Evaluacija je zvanična i dokument se može koristiti na nemačkom tržištu rada u svrhu zapošljavanja. Takođe, potvrda (evaluacija) može koristiti kandidatu, ukoliko želi da nastavi studije u Nemačkoj, te ista mora biti prihvaćena od strane nemačke visokoškolske ustanove (koledža) kao važeća. Evaluacija se izdaje u kraćoj i dužoj verziji i njen rezime je namenjen kao dodatak i sročen na način da budući poslodavac ima uvid u to da diploma uz dodatak odgovara nemačkoj visokoj stručnoj spremi.

U širem obrazloženju u kome se navodi  Trajanje i vrsta obrazovanja stoji:

Potvrđuje se da je kandidat završio jednogodišnje školovanje na priznatoj Visokoškolskoj ustanovi u trajanju od jedne godine, na smeru Menadžment.

Zvanje mastera je stečeno na osnovu prethodno završenog četvorogodišnjeg školavanja na visokoškolskoj priznatoj ustanovi ,,Ekonomski fakultet” i stečenog zvanja ,,diplomirani ekonomista”.

Zvanje ,,diplomirani ekonomista” se ne nalazi na listi nemačkog pravilnika o zvanju (nije poznato i ne odgovara nijednom nemačkom zvanju), dok je stepen diplome master menadžera, stečen na visokoškolskoj ustanovi Džon Nezbit Univerziteta jednako i po svim pravima izjednačeno stepenu master studija u Nemačkoj.

Na kraju se potvrđuje da:

Diploma stečenog stepena u inostranstvu, odogovara diplomi nemačkog stepena, stručne spreme master nivoa i da je visokoškolska ustanova Univerziteta Džon Nezbit (sada Megatrend univerzitet), priznata visokoškolska ustanova u Nemačkoj.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet