Poštovane kolege, dragi studenti svih fakulteta Univerziteta Megatrend, još jednom se zahvaljujemo na izuzetnom odazivu i vašim prijavama za govorno-muzički projekat Univerziteta Megatrend.

Studenti koji su prošli predselekciju i ušli u uži izbor u prvom krugu, POTREBNO JE DA LIČNO DOĐU U PETAK, 30.03.2018. u salu A3, na adresi Maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd u 16h.

Studenti koji u to vreme budu imali predavanja ili vežbe, dovoljno je da sa njih izađu na kraće vreme i dođu u salu A3. Isto važi i za one koji eventualno u to vreme budu polagali kolokvijume ili ispite, gde će  se tolerisati dolazak sa 15 minuta kašnjenja. Odsustvo je opravdano samo u slučaju bolesti ali se mole svi koji opradano budu odsutni, da pošalju e-mail na adresu emotion.jpm@gmail.com, kako bi i nadalje na njih računali.

Svi studenti, koji bi trebalo da dođu, pojedinačno su obavešteni o tome šta je potrebno da za taj dan pripreme i ponesu sa sobom. Takođe, svi koji su raspoređeni u druge grupe, pojedinačno su obavešteni, tako da svi kojima je naglašeno da prate obaveštenja na sajtu Univerziteta Megatrend, potrebno je da dođu, gore navedenog datuma, u naznačeno vreme i na naznačenu adresu.

Želimo vam dobrodošlicu i radujemo se susretu sa vama.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet