Fakultet za biofarming u Bačkoj Topoli Megatrend univerziteta  u Beogradu  raspisuje

KONKURS
Za zasnivanje radnog odnosa i izbor  jednog nastavnika u zvanje  redovnog profesora  za užu naučnu oblast  Fiziologija biljaka  na  Fakultetu za biofarming Bačka Topola  Megatrend univerziteta u Beogradu.

Kandidati  treba da podnesu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa i izbor nastavnika propisanih odredbama člana 74. i 75. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 88/2017).

Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti navedenih uslova podnose se Megatrend univerzitetu  u Beogradu, adresa Bulevar Maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd, sa naznakom “ Za konkurs”.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet