USPEŠNA ORGANIZACIJA OSMOG MEĐUNARODNOG SIMPOZIJUMA O UPRAVLJANJU PRIRODNIM RESURSIMA

Fakultet za menadžment u Zaječaru, u saradnji sa partnerskim institucijama Economic Institute of Stanislaw Staszic University of Applied Sciences u Pili, Poljska, Faculty of Economic Sciences of  “1 December 1918“ University iz Alba Julie, Rumunija, Slobodnom zonom Pirot i Regionalnom agencijom za razvoj Istočne Srbije (RARIS), uspešno je organizovao 8. Međunarodni simpozijum o upravljanju prirodnim resursima.

Cilj simpozijuma bio je da se definišu glavni problemi i predlože optimalna rešenja u oblasti ekonomije i menadžmenta prirodnih resursa. Simpozijum je obuhvatio naučne oblasti: prirodni resursi, ekonomija, menadžment i ljudski resursi, održivi razvoj, zaštita životne sredine, energetika, organizaciono ponašanje i društveno odgovorno poslovanje i dr.

Za simpozijum su svoje radove prijavila 102 istraživača. Radove su pored domaćih istraživača poslali i istraživači iz Irana, Italije, Španije i zemalja regiona. Prihvaćeni radovi štampani su i objavljeni u Zborniku.

Simpozijum je održan u subotu, 19. maja 2018. godine, na Fakultetu za menadžment. Svečano otvaranje simpozijuma započelo je u amfiteatru uz pozdravnu reč prof. dr Dragana Mihajlovića dekana i predsednika organizacionog odbora. U ime rektora Megatrend univerziteta, prof. dr Miće Jovanovića, skup je pozdravio prof. dr Dragan Ž. Đurđević, zamenik rektora on je, između ostalog, izjavio:

Značaj održavanja ovog Simpozijuma je veliki jer smo ipak uspeli da organima vlasti, državi, nametnemo potrebu da se o prirodnim resursima na jedan drugi način razmišlja i rukovodi i da se pitanje prirodnih resursa stavi u zakonodavna akta. Ove godine simpozijum je usmeren na poljoprivrednu proizvodnju, na genetski modifikovanu hranu i potrebu da se očuva autohtona sorta i da se očuvaju sve one prirodne, naše sorte koje su na izdisaju, i koje se moraju sačuvati jer budućnost će nam doneti situaciju gde ćemo morati neke druge da molimo da kupimo seme. Danas nam, možda daju besplatno, a sledećih godina će to koštati previše. Zato moramo voditi računa i o tom delu nacionalne bezbednosti.“

Pozdravnu reč uputio je i predstavnik partnerske institucije, prof. dr Dragan Kostić, direktor Slobodne zone Pirot, koji je rekao:

„Spoj nauke i privrede u ovom trenutku je jako važan. Godinama se trudimo da iz Slobodne zone učestvujemo na ovakvim naučnim skupovima i da vršimo povezivanje nauke i privrede. Mi smo u Pirotu napravili jedan projekat koji ćemo prikazati na simpozijumu. Reč je o tome da svi tereti sa Koridora 10 prelaze na železnicu, a da se ne voze fosilna goriva kamionima. Mi smo izračunali kakve bi uštede bile u tome i to ćemo danas i prikazati“.

Pozdrav je uputio i dr Zoran Milovanović, predstavnik Regionalne agencije za razvoj Istočne Srbije.

Plenarna predavanja održali su:

Prof. dr Nada Štrbac, dekan Tehničkog fakulteta u Boru, na temu ,,RAZVOJ TEHNOLOGIJE ZA PRERADU NESTANDARDNIH KONCENTRATA BAKRA I DRUGIH BAKRONOSNIH SIROVINA U CILJU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE“, koja je dala pregled mogućih tehnoloških postupaka za preradu primarnih sirovina na bazi bakra, sa povišenim sadržajem štetnih komponenti, mogućnostima za snižavanje tog sadržaja i za uključivanje kasnije dobijenog takvog proizvoda u redovni tehnološki proces dobijanja bakra.