Naši profesori na Danima polja 24.08.

Dekan Fakulteta za biofarming (FBIO) Prof. dr Gorica Cvijanović i prodekan Prof. dr Gordana Dozet učesnici na tradicionalnim Danima polja 24.08.2018. koje organizuje PSS Bačka Topola. Predstavljeni su već prisutni i novi hibridi kukuruza i sorte soje semenskih kuća koje su zastupljene na teritoriji R. Srbije. Fakultet je imao u demo ogledima tretmane kojima su tretirani pojedini hibridi kukuruza, a koji su registrovani od strane MPŠV za primenu u organskoj proizvodnji, o čemu je lično odgovarala i davala objašnjenja zainteresovanim proizvođačima Prof. dr Gorica Cvijanović.