KURS KINESKOG JEZIKA NA MEGATREND UNIVERZITETU

Megatrend univerzitet u Beogradu u saradnji sa Konfucijevim institutom u Novom Sadu, raspisuje

KONKURS ZA UPIS

Polaznika kurseva kineskog jezika u školskoj 2018/2019. godini, za sledeće nivoe znanja:

  • Nivo 1 (početni)
  • Nivo 2
  • Nivo 3
  • Nivo 4
  • Kurs za srednjoškolce

Kursevi su namenjeni svim zainteresovanim kandidatima i nisu ograničeni samo na studente Megatrend univerziteta.

Prijava treba da sadrži: ime i prezime, JMBG, kontakt imejl i telefon, kao i informaciju za koji kurs se prijavljuje. Prijavljivanje traje do 23.09.2018, a početak nastave planiran je u prvoj nedelji oktobra. Prijave slati na imejl adresu international@naisbitt.edu.rs

Cena kursa iznosi: 3.000 dinara po semestru

Napomena: Srednjoškolci su oslobođeni plaćanja kurseva

Mnimalan broj polaznika za održavanje kursa je 10.