Visoko brazilsko odlikovanje uručeno profesoru Slobodanu Pajoviću

U zvaničnoj rezidenciji ambasadorke Savezne Republike Brazila u Republici Srbije, gospođe Isabel Cristine Azevedo de Heyvaert 7. septembra 2018. održana je  svečana ceremonija dodele odlikovanja „Ordem de Rio-Branco“ prof. dr Slobodanu S.Pajoviću, redovnom profesoru, dekanu Geoekonomskog fakulteta, koordinatoru Sektora za Latinsku Ameriku i Karibe Megatrend univerziteta,  predsedniku Međunarodne federacije za izučavanje Latinske Amerike i Kariba (Federación Internacional de EstudiossobreAmérica Latina y el Caribe) i nosiocu visokog španskog odlikovanja „Krst reda Izabele Katoličke“ za doprinos razvoju iberoameričkih studija.

Odlikovanje Oficir Reda Rio Branko, uručeno je zbog zasluga i doprinosa profesora Pajovića razvoju latinskoameričkih studija u našoj zemlji i regionu, ali i jačanju saradnje između Brazila, zemalja Latinske Amerike i Srbije.

Odlikovanje „Ordem de Rio-Branco“ od 1963. godine dodeljuje Ministarstvo inostranih poslova Brazila u ime Saveta „Ordem de Rio-Branco“, na čelu sa predsednikom Republike, ministrom inostranih poslova, šefom Predsedništva Republike, Ceremonijala Itamaraty (Minsitarstvo spoljnih poslova) i sekretarom reda Rio-Branco.

Pored profesora Pajovića, odlikovanje su primili i pijaniskinja Julija Bal sa Univerziteta u Novom Sadu (za doprinos transkriptu brazilske klasične muzike) i gospodin Marcelo Santos da Silva za promociju kapuere u Srbiji.