Ambasadorka Bolivarijanske Republike Venecule u Republici Srbiji dr Dija Nader El – Andari, predavanje na temu : „Venecuela: da li odista postoji humanitarna kriza ili višedimenzionalni rat protiv nje“.

Na poziv dekana Geoekonomskog fakulteta i Fakulteta za poslovne studije Megatrend
univerziteta, dr Dija Nader El – Andari, ambasadorka Bolivarijanske Republike Venecule
u Republici Srbiji, održala je našim studentima 22. novembra 2018. godine predavanje na
temu :

„Venecuela: da li odista postoji humanitarna kriza ili višedimenzionalni rat protiv nje“.

Pored studenata i profesora naših fakulteta, predavanju su prisustvovali i ambasadori
Brazila, Kube, Meksika, kao i visoki diplomatski predstavnici amabasada Azerbejdžna,
Palestine i Rusije. Predavanju su prisustvovali i počasni konzuli Čilea i Ekvadora.

Nakon predavanja, studenti Megatrend univerziteta interesovali su se za trenutnu
ekonomsku situaciju u Venecueli, posledice američkog ekonomsko-finansijskog embarga i
spoljne pretnje toj zemlji koje ugrožavaju njenu nezavisnost i društveno-ekonomski i
socijalni razvoj.