Predavanje poslanika parlamenta Plurietničke države Bolivije

Predavanje poslanika parlamenta Plurietničke države Bolivije

Gospodin Ignacio Soruco Grandchant, poslanik vladajuće partije Pokret za socijalizam (MAS) u parlamentu Plurietničke države Bolivije, takođe član Komisije za pluralnu ekonomiju, proizvodnju i industriju i Komiteta za komunitarnu ekonomiju i socijalne zadruge, posetio je 26. novembra 2018. godine Geoekonomski fakultet (GEF) Megatrend univerziteta i razgovarao sa doc. dr Goranom Laliće, dekanom GEF-a, i prof. dr Slobodanom S. Pajovićem, Koordinatorom Sektora za Latinsku Ameriku i Karibe i predsednikom Međunarodne federacije za izučavanje Latinske Amerike i Kariba (FIEALC). Poslanik Soruco Grandchan izrazio je želju da bolivijski studenti, stipendisti vlade Bolivije, obavljaju na GEF-u  poslediplomske specijalizacije na nivou mastera i doktorata. Sa zadovoljstvom je konstatovano da je prošlogodišnja poseta dr Alvara Garcije Linere, potpredsednika Bolivije, i njegovo učešće na XVIII kongresu FIEALC, otvorila prostor za intenziviranje međuuniverzitetske saradnje između Srbija i Bolivije.

Pored toga, bolivijski poslanik održao je i veoma zanimljivo predavanje o glavnim karakteristikama Andsko-amazonskog modela ekonomskog razvoja koji već duži niz godina generiše visoke stope rasta, ekonomsku ali i socijalnu stabilnost u ovoj zemlji. Predavanju su, pored studenata i profesora Megatrend univerziteta, prisustvovali ambasadori Argentine, Kube, Meksika i Venecuele, visoki diplomatski predstavnici Rusije i Brazila, Skupštine Srbije i počasni konzuli Ekvadora i Jamajke.