NAŠI PREDSTAVNICI IZABRANI U RUKOVODSTVO SKONUS-A

Dvoje studenata Megatrend univerziteta izabrani su u rukovodstvo Studentske konferencije univerziteta Srbije (SKONUS) na izbornoj skupštini ove asocijacije održanoj u Kosovskoj Mitrovici 16. decembra.

  • Nikola Knežević, student treće godine Fakulteta za kulturu i medije, izabran je za potpredsednika SKONUS-a
  • Kristina Mehović, student četvrte godine Pravnog fakulteta, izabrana je za sekretara Skupštine SKONUS-a

 

Čestitamo mladim kolegama na izboru i želimo im uspeh na ovim odgovornim dužnostima.