STRUČNA PRAKSA STUDENATA FCV MEGATREND UNIVERZITETA

Studnti Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo Megatrend univerziteta, boravili su na Aerodromu Nikola Tesla, a.d. radi obavljanja stručne prakse u  periodu od 10.12. – 14.12.2018. godine.

Praksa je sastavni deo nastavnog procesa na Fakultetu za civilno vazduhoplovstvo. Studentima je omogućeno da sagledaju osnovne procese koji se odvijaju u aerodromskom sistemu: opsluživanje putnika i prtljaga različitih kategorija, opsluživanje vazduhoplova na platformi aerodroma, režim odvijanja i upravljanja saobraćajem, kao i koordinacija aktivnosti koje izvodi AKL, a sve u jedinstvenom „safety&security“ okruženju.

Studenti su imali priliku da se upoznaju sa planovima razvoja Aerodroma Nikola Tesla. Praksom je rukovodio stručan tim Aerodroma i profesora FCV.