Универзитет „ Џон Незбит“ Београд Фaкултет зa пословне студије у Вршцу, расписује К O Н К У Р С За заснивање радног односа и избор  једног наставника у звање доцента за ужу област Информациони системи на Факултету за пословне студије у Вршцу. Кaндидaти  трeбa дa пoднeсу приjaву сa дoкaзимa o испуњeнoсти услoвa зa зaснивaњe рaднoг…

Универзитет „ Џон Незбит“ Београд Фaкултет зa културу и медије у Београду, расписује К O Н К У Р С За заснивање радног односа и избор  једног асистента  за ужу област Маркетинг на Факултету за културу и медије у Београду. Кaндидaти  трeбa дa пoднeсу приjaву сa дoкaзимa o испуњeнoсти услoвa зa зaснивaњe рaднoг oднoсa и…

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Dalibora Miletića u zvanje vanrednog profesora za užu oblast Ekonomske nauke, na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, dat je na uvid javnosti 30 dana, u Sekretarijatu Fakulteta za menadžment u Zaječaru, Park šuma Kralјevica bb, Zaječar,svakog radnog dana od 10, 00 do 15,00 časova Objavljeno: 5.09.2017.

Univerzitet „ Džon Nezbit“ Beograd Fakultet za poslovne studije u Beogradu, raspisuje K O N K U R S Za zasnivanje radnog odnosa i izbor  jednog saradnika u nastavi za užu oblast Menadžment na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu. Kandidati  treba da podnesu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa i…

Универзитет „ Џон Незбит“ Београд Фaкултет зa уметност и дизајн у Београду, расписује К O Н К У Р С За заснивање радног односа и реизбор наставника на Факултету за уметност и дизајн у Београду, за следеће уже области: -једног наставника у звање доцента за ужу област Општа ликовна ( Цртање и Сликање) и -једног…

Univerzitet „ Džon Nezbit“ Beograd Fakultet za umetnost I dizajn u Beogradu, raspisuje K O N K U R S Za zasnivanje radnog odnosa i izbor  jednog asistenta u nastavi za užu oblast Enterijera na Fakultetu za umetnost I dizajn u Beogradu. Kandidati  treba da podnesu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog…

Izveštaj  Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor mr Nebojše Simeonovića u  zvanje predavača za užu oblast , Menadžment i biznis – Upravlјanje prirodnim resursima i održivi razvoj, na strukovnim studijama Fakulteta za menadžment u Zaječaru, dat je  na uvid javnosti  30 dana, u Sekretarijatu Fakulteta za menadžment u Zaječaru, Park šuma Kralјevica bb, Zaječar,svakog…

Izveštaj  Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor mr Mire Đorđević u  zvanje predavača za užu oblast , Menadžment i biznis – Menadžment, na strukovnim studijama Fakulteta za menadžment u Zaječaru, dat je  na uvid javnosti  30 dana, u Sekretarijatu Fakulteta za menadžment u Zaječaru, Park šuma Kralјevica bb, Zaječar,svakog radnog dana od 10, 00…

Izveštaj  Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Jelene Vuković u  zvanje docenta  za užu oblast Javnopravnu i teorijskopravnu na Pravnom fakultetu  u Beogradu,  dat je  na uvid javnosti  30 dana, u Dekanatu Pravnog fakulteta u Beogradu, Univerzitet “ Džon Nezbit “, Bulevar umetnosti 29, Novi Beograd, svakog radnog dana od 10,00 do 15,00…

Univerzitet „ Džon Nezbit“ Beograd Fakultet za poslovne studije u Beogradu, raspisuje K O N K U R S Za zasnivanje radnog odnosa i izbor jednog saradnika u zvanje asistenta za užu oblast Menadžment na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu. Kandidati treba da podnesu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa…

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet