Lica sa stečenim akademskim nazivom magistra nauka mogu podneti prijavu doktorske disertacije na sledećim visokoškolskim ustanovama u okviru Univerziteta „Džon Nezbit“:

Prema Zakonu o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS“ broj 76/05, 97/08, 44/2010), navedena lica mogu steći naučni stepen doktora nauka, odnosno odbraniti doktorsku disertaciju najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine.

Dokumentacija potrebna za upis:

    • overa kopija diplome magistarskih studija,
    • overa kopija diplome osnovnih studija,
    • izvod iz knjige rođenih,
    • dokaz o uplati.
Kontakt osoba:
Marijana Zimonjić, +381 11 220 30 23;
Elena Dejanovski, +381 11 220 30 90.