Ciljevi ovog studijskog programa su:

 • obrazovanje i osposobljavanje studenata za naučno-istraživački rad u naučnoj oblasti biofarming (biotehničke nauke); sticanje neophodnih znanja i sistematsko razumevanje biološki održivog razvoja poljoprivrede; proizvodnje hrane visokog kvaliteta (visoke nutritivne vrednosti); razvoj održive poljoprivrede uz očuvanje ekosistema, održavanje i povećanje plodnosti zemljišta;
 • usmeravanje studija ka sticanju znanja i veština potrebnih za profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju korišćenjem obnovljivih prirodnih resursa uz zaštitu životne sredine, očuvanje ruralnih područja i kulturnog nasleđa;
 • razvijanje koncepta obrazovanja koji nudi “kompletnog stručnjaka”, spremnog na sve izazove u poljoprivredi novog vremena, uz istovremeno stvaranje uslova za sticanje uskospecijalističkih znanja kakva su potrebna za konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju.

Doktorske akademske studije – Biofarming na Fakultetu za biofarming traju tri godine – šest semestara.

Zvanje (naučni naziv): doktor nauka – biotehničke nauke.

Obim studija: 180 ESPB.

Ciljevi ovog studijskog programa su:

 • obrazovanje i osposobljavanje studenata za naučno-istraživački rad u naučnoj oblasti biofarming (biotehničke nauke); sticanje neophodnih znanja i sistematsko razumevanje biološki održivog razvoja poljoprivrede; proizvodnje hrane visokog kvaliteta (visoke nutritivne vrednosti); razvoj održive poljoprivrede uz očuvanje ekosistema, održavanje i povećanje plodnosti zemljišta;
 • usmeravanje studija ka sticanju znanja i veština potrebnih za profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju korišćenjem obnovljivih prirodnih resursa uz zaštitu životne sredine, očuvanje ruralnih područja i kulturnog nasleđa;
 • razvijanje koncepta obrazovanja koji nudi “kompletnog stručnjaka”, spremnog na sve izazove u poljoprivredi novog vremena, uz istovremeno stvaranje uslova za sticanje uskospecijalističkih znanja kakva su potrebna za konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju.

Doktorske akademske studije – Biofarming na Fakultetu za biofarming traju tri godine – šest semestara.

Zvanje (naučni naziv): doktor nauka – biotehničke nauke.

Obim studija: 180 ESPB.

USLOVI UPISA:

 • Ostvarenih 300 ESPB na prethodnim nivoima studija
 • Znanje engleskog jezika

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

 • Overena fotokopija diplome studija I i II stepena,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uverenje o položenim ispitima,
 • Dve fotografije za indeks,
 • Biografija