FMZ Osnovne strukovne studije biznisa i menadžmenta

Struktura i sadržaj osnovnih strukovnih studija – biznis i menadžment su u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije,  Standardima i Preporukama i dopunskim uputstvima za pripremu dokumentacije za akreditaciju.

Ciljevi studijskog programa: Glavni cilj obrazovanja na predloženom strukovnom programu biznisa i menadžmenta je sticanje ukupnih kompetencija menadžmenta u poslovno – proizvodnim sistemima malog i srednjeg nivoa koji se ostvaruje upravljanjem i analizom ekonomskih pokazatelja poslovnih aktivnosti. Vrhunski kvalitet zagarantovan je kvalitetom programa, kvalitetom strateških partnera, kvalitetom predavača i kvalitetom studenata.

Ishod procesa učenja: Savladavanje studijskog programa student stiče sledeće kompetencije:

  • Analize, sinteze i predviđanje rešenja iz oblasti menadžmenta, organizacije rada, informatike i marketinga
  • Ovladavanje metodama, postupcima i procesima istraživanja iz oblasti razvoja proizvoda, tržišta, proizvodnje, organizacije, upravljanja ljudskim resursima….
  • Primena znanja iz gore navedenih oblasti u praksi.
  • Razvoj komunikacionih sposobnosti i spretnosti u oblasti verbalnog, neverbalnog i pismenog komuniciranja.
  • Poštovanje etičkog kodeksa menadžera.
  • Temeljno poznavanje disciplina menadžmenta, preduzetništva, finansijskog poslovanja i računovodstva, informacionih sistema, stranog jezika i menadžmenta ljudskih i prirodnih resursa
  • Rešavanje konkretnih problema iz gore navedenih oblasti uz pomoć naučnih metoda i postupaka uz logističku podršku informacionih tehnologija.
  • Praćenje i primena novina u oblasti menadžmenta sa posebnim osvrtom na razvoj preduzetništva
  • Strukovni menadžer koji poseduje veštinu i spretnost u upotrebi znanja u područjima gde radi
  • Strukovni menadžer je osposobljen za upotrebu savremenih informacionih tehnologija i praćenje inovacija u odgovarajućim oblastima poslovanja

Uslovi za upis na studijski program: predviđeno je polaganje prijemnog ispita iz dva predmeta od ponuđenih četiri – informatika, matematika, preduzetništvo i ekonomika poslovanja

Stručni naziv: Završetkom osnovnih strukovnih studija – biznis i menadžment stiče se stručni naziv: strukovni menadžer.

Predupis za generaciju 2018/19 je OTVOREN!

Prijavi se već danas i obezbedi čak 20% popusta.

Akcija traje samo do 20.maja za ograničen broj mesta.