FPSV Osnovne akademske studije Poslovna ekonomija

Program osnovnih akademskih studija – Poslovna ekonomija, utemeljen na dosadašnjim tokovima razvoja ekonomske nauke i struke u domaćim i međunarodnim okvirima, predstavlja odgovor na dinamične promene u poslovnom okruženju – potrebe za novim komeptencijama, znanjima i veštinama. Program studentima pruža mogućnost sticanja teorijskih znanja i veština koja su aplikativna u poslovnoj praksi kako domaćih, tako i stranih preduzeća.

Svrha programa osnovnih akademskih studija – Poslovna ekonomija je osposobljavanje studenata za samostalan rad u prepoznatljivim i jasnim profesijama i zanimanjima u oblasti ekonomske struke. Programom se osposobljavaju studenti za izvršavanje konkretnih radnih zadataka u svim poslovnim funkcijama – finansijama, računovodstvu, planu i analizi, nabavci, prodaji, marketingu, logistici i drugim funkcijama.

Pored osposobljavanja studenata za rad u raznim profesijama i zanimanjima ekonomske struke, savremeno poslovno okruženje nameće ekonomistima neophodnost poznavanja i drugih oblasti kao što su informatika i informacioni sistemi, pravo, matematika, statistika, strani jezik, kao i sociološke nauke. Ova znanja olakšavaju savladavanje kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja i analize podataka za potrebe donošenja odluka kojim se rešavaju operativni i taktički problemi i identifikuju njihove posledice na poslovanje preduzeća.

Četiri godine – osam semestara – 240 ESPB
Stečeno zvanje: diplomirani ekonomista.