GEF Doktorske studije

Geoekonomski fakultet (Fakultet za međunarodnu ekonomiju) upisuje studente na zajednički program doktorskih studija ekonomije, koji realizuje u saradnji sa Fakultetom za poslovne studije. Studije traju tri godine (180 ESPB), a po njihovom završetku prema Zakonu o visokom obrazovanju studenti stiču zvanje doktora ekonomskih nauka.

Doktorske akademske studije na Fakultetu za poslovne studije
traju tri godine – šest semestara.
Obim studija: 180 ESPB.
Zvanje (naučni naziv): doktor nauka – ekonomske nauke.

Predupis za generaciju 2018/19 je OTVOREN!

Prijavi se već danas i obezbedi čak 20% popusta.

Akcija traje samo do 20.maja za ograničen broj mesta.