Konkursi

Konkursi:

Izveštaj komisije za zasnivaje radnog odnosa i izbor u zvanje docenta dr Nenada Korolije

Izveštaj komisije za izbor dr Dejana Popova u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast ekonomija

 

Izvestaj komisije za izbor dr Dragana Lukovica u zvanje docenta za uzu

naucnu oblast Politicke nauke

Izvestaj komisije za izbor dr Milorada Perovica u zvanje docenta za uzu

naucnu oblast Ekonomija

 Konkurs za zasnivanje radnog odnosa i izbor nastavnika u zvanje docenta za užu umetničku oblast Grafički dizajn

Izvestaj za Sajt Tatjana Slijepcevic Milosavljevic FUD 8.11.2018.

Izvestaj za Sajt Zvonko Markovic FUD 8.11.2018.

Izvestaj za Sajt Marko Cvetkovic FUD 8.11.2018.

Izvestaj za Sajt Rados Radenkovic FUD 8.11.2018.

Izvestaj za Sajt Dragan Tasic FUD 8.11.2018.

Izvestaj za Sajt Ina Jadranski FUD 8.11.2018.

Izveštaj za Sajt dr Marija Paunovic 8.11.2018.FPS

Izvestaj za Sajt Andrej Zilic FUD 8.11.2018.

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora

Konkurs Fakulteta za kompjuterske nauke 19.10.2018. docent Računarstvo

Konkurs Fakulteta za umetnost i dizajn 10.10.2018. docent Opšta likovna umetnost

Izveštaj Komisije za izbor u zvanje docenta dr Violete Jovanović 08.10.2018.

Konkurs Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo 08.10.2018. redovni profesor Metodologija naučnog  istraživanja

Konkurs Fakulteta za umetnost i dizajn 01.10.2018. docent Modni dizajn

Konkurs Fakulteta za civilno fazduhoplovstvo 28.09.2018. redovni profesor Saobraćajno inženjerstvo

Konkurs Fakulteta za umetnost i dizajn 18.9.2018. docent Dizajn enterijera

Konkurs Fakulteta za poslovne studije 14.9.2018. vanredni profesor

Konkurs Fakulteta za poslovne studije 12.9.2018 asistent Računovodstvo i revizija

Konkurs Fakulteta za poslovne studije 31.8.2018. vanredni profesor Matematika

Konkurs Fakulteta za umetnost i dizajn 31.8.2018. vanredni profesor Tekstil i odevanje

Konkurs Fakulteta za umetnost i dizajn 31.8.2018. docent Istorija umetnosti

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Tomislava Radovića 31.8.2018.

Konkurs Fakulteta za biofarming Bačka Topola 27.8.2018. vanredni profesor Hemija i biohemija

Konkurs Geoekonomskog fakulteta 27.8.2018. docent Političke nauke

Konkurs Geoekonomskog fakulteta 27.8.2018. docent ekonomije

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Slađane Savić   21.5.2018.

Konkurs Fakultet za dizajn i umetnost 29.5.2018. redovni profesor Teorija i filozofija umetnosti

Konkurs Pravni fakultet 14.6.2018. vanredni profesor

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Dusan Zvekic Biofarming 18.6.2018.

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Tibor Kenjves Biofarming 18.6.2018.

Konkurs Fakulteta za poslovne studije Vrsac 22.6.2018. redovni profesor

Konkurs Fakulteta za poslovne studije 22.6.2018. vanredni profesor

Konkurs Fakultet za civilno vazduholovstvo 29.6.2018. docent reizbor

Konkurs Pravni fakultet 29.6.2018. vanredni profesor

Konkurs Fakultet za kulturu i medije 2.7.2018. vanredni profesor

Konkurs Fakultet za poslovne studije 2.7.2018. vanredni profesor

Konkurs za menadzera univerziteta 06.07.2018

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Dragan Calovic 18.07.2018.

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Andrea Bucalina Matic 18.7.2018.

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Dragana Trifunovic 18.7.2018.

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Miroslav Stevanovic 18.7.2018.

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Maja Radonic 18.7.2018.

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Goran Slavkovic 20.7.2018. 

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Goran Puzic 20.7.2018.