Megatrend Univerzitet je javna, samostalna i autonomna visokoškolska ustanova čiji je osnovni zadatak da – objedinjavanjem obrazovnih, naučnoistraživačkih i umetničkih metoda i postupaka – teži ka sveobuhvatnoj, sistematizovanoj i naučno zasnovanoj slici sveta i položaja čoveka u njemu.

Megatrend Univerzitet aktivno razvija međunarodnu naučnoistraživačku i obrazovnu saradnju kao i interkulturnu komunikaciju i na taj način prati aktuelne globalne tokove.

Studijskim programima Megatrend Univerziteta obuhvaćena su različita naučna polja i umetničke oblasti, a, kao logičan nastavak obrazovanja i znanja koja studenti stiču na osnovnim studijama, formirane su diplomske akademske master i specijalističke studije.

KONKURS ZA UPIS NA MASTER STUDIJE

Megatrend Univerzitet raspisuje konkurs za upis studenata
na master akademske studije u akademskoj 2017/18. godini

Kliknite ovde kako biste preuzeli konkurs

Megatrend Univerzitet upisuje studente na 12 akreditovanih studijskih programa master akademskih studija:

BEOGRAD

SRBIJA

 Informator o upisu na master studije

+381 (11) 2203023; +381 (11) 2203090

BEOGRAD, Bulevar maršala Tolbuhina 8

+381 (19) 430 800; +381 (19) 430 801

ZAJEČAR, Park-šuma Kralјevica bb

+381 (12) 555 234

POŽAREVAC, Lole Ribara 31

+381 (13) 831 330;

VRŠAC, Žarka Zrenjanina 29

+381 (24) 712 209; +381 (24) 718 515

BAČKA TOPOLA, Maršala Tita 39

+381 (14) 293 270, (14) 293 271

VALJEVO, Pop Lukina 26