Alumni klub Megatrend Univerziteta je organizacija koja okuplja i održava komunikaciju sa bivšim studentima, koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Megatrend Univerzitetu. Od osnivanja do ovog trenutka Alumni klub Univerziteta neguje dugogodišnju saradnju sa više od 5.000  studenata Megatrend Univerziteta koji žive i rade širom sveta.

Baza podataka Alumni kluba sadrži podatke o bivšim studentima, aktuelnim studentima (Young Alumni club), zaposlenima i prijateljima Univerziteta. Jačanje Alumni kluba Univerzitetu pomaže u reformisanju studijskih programa i nastavnih metoda, na osnovu iskustva članova. S druge strane, Klub svojim članovima omogućava okupljanje, obaveštavanje, laku komunikaciju i učešće u mnogobrojnim aktivnostima na Megatrend Univerzitetu.

Culjevi alumni kluba

 • Povezivanje bivših studenata koji su diplomirali, magistrirali i doktorirali na Megatrend Univerzitetu .
 • Pružanje novih informacija o inovacijama u profesionalnim i naučnim disciplinama.
 • Učestvovanje članova u međunarodnim i naučnim konferencijama, stručnim skupovima i seminarima koje Univerzitet organizuje.
 • Kroz komunikaciju i iskustvo pomaže u rešavanju poslovnih problema i dilema članova Kluba.
 • Razvijanje saradnje između Univerziteta i preduzeća/organizacija u kojima rade bivši studenti Megatrend Univerziteta.
 • Unapređivanje i razmena stručnih, naučnih i praktičnih znanja među članovima.
 • Prenošenje znanja i iskustva studentima i njihovo usavršavanje i poslovno napredovanje.
 • Povezivanje sa potencijalnim poslodavcima.
 • Osnaživanje reputacije Univerziteta.
 • Motivisanje sadašnjih studenta.
 • U saradnji sa Megakarijerom pomaže studentima na višim godinama studija da uspešno započnu svoje karijere.

Članovi alumni kluba

Pozivamo sve svršene studente diplomskih i postdiplomskih studija našeg univerziteta da postanu članovi Alumni kluba Megatrend Univerziteta.

Članstvo u Klubu je dobrovoljno i zasnovano je na vezi stvorenoj tokom višegodišnjeg studiranja na Megatrend Univerzitetu, bez obzira na stepen i oblik obrazovanja.

U Klub se, po pozivu, mogu učlaniti i drugi građani kao počasni članovi, iz reda profesora Univerziteta, prijatelja i partnera Megatrend Univerziteta.

Takođe, preporučujemo svim novim i budućim članovima Alumni kluba da naprave svoj poslovni profil i povežu se sa Univerzitetom na najvećoj internet profesionalnoj poslovnoj mreži LinkedIn, radi razmenjivanja iskustva, učestvovanja u raspravama i pronalaženja novih poslovnih prilika.