Studenti Fakulteta za biofarming u poseti Prvoj digitalnoj farmi u Srbiji

Naši studenti su u okviru radne prakse posetili Prvu digitalnu farmu u Srbiji, koja se nalazi u Krivaji, nadomak BačkeTopole.

Studenti su imali priliku da steknu nova teoretska i praktična znanja iz digitalnih sistema poljoprivredne proizvodnje. Glavni akcenat je stavljen na satelitske sisteme praćenja stanja useva u polju, u koje spadaju satelitski predikcioni sistemi, odnosno satelitski indeksi koji opisuju rast biljaka, intenzitet fotosinteze i dostupnost vode i hranljivih materija. Takođe, studenti su imali priliku da se upoznaju sa GPRS sistemom navođenja traktora (autopilotiranje), kao i digitalnim načinom doziranja đubriva u cilju njegove uštede (varijabilno đubrivo).

Zahvaljujemo stručnom i naučnom osoblju BioSensa-a, AgroSens-a i kompanije Krivajad.o.o., koje je nesebično prenosilo znanja i iskustva našim studentima.

Čast nam je da budemo u koraku sa modernom tehnologijom i poljoprivredom budućnosti.

Stručno osoblje BioSens-a prenosi znanja našim studentima o načinu sprovođenja sistema varijabilnog đubrenja.