NIKOLA KNEŽEVIĆ IZABRAN ZA STUDENTA PROREKTORA

 

Nikola Knežević, odličan student Fakulteta za kulturu i medije, izabran je za studenta prorektora Megatrend univerziteta.

Knežević je studentski aktivista afirmisan i izvan našeg Univerziteta. Sredinom decembra 2018. godine, na konstitutivnoj sednici Studentske konferencije univerziteta Srbije, održanoj u Kosovskoj Mitrovici, izabran je za potpredsednika SKONUS-a.

Prorektor Knežević ima kancelariju broj 32 na prvom spratu univerzitetskog zdanja na Bulevaru maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd.

Studenti mogu da mu se obrate svakog dana između 12.00 i 13.00 sati lično ili na telefon 011/2203043. Elektronska adresa: nknezevic@megatrend.edu.rs.

Čestitamo kolegi Kneževiću izbor uvereni da će svojim iskustvom, znanjem i privrženošću zajedničkim idealima dodatno unaprediti komunikaciju studenata s nastavnicima i svim zaposlenima na Univerzitetu.