BOGATA AKTIVNOST PROFESORA I STUDENATA FCV

Fakultet za civilno vazduhoplovstvo (FCV) Megatrend univerziteta posetili su, na poziv prodekana za nastavu prof. dr Vojkana Zorića, gospođa Ana Stojanović (koordinator za dvojezičnu dokumentaciju i odnose sa trećim licima kompanije Vinci Airports Serbia d.o.o.), kapetan Velimir Isaković (pilot Air Serbia i predsednik Udruženja linijskih pilota Srbije), kapetan Željko Krstić (saobraćajni pilot u kompaniji “Jet Aviation Dubai”) i kapetan Bojan Zorić (saobraćajni pilot u kompaniji Wizz Air).
Uvažene goste, naše studente i profesore u uvodnoj reči pozdravio je prorektor za nastavu Univerziteta prof. dr Dragan Đurđević. On je pohvalio ideju za pokretanje ovakve aktivnosti studenata i izrazio zahvalnost gostima koji su se odazvali pozivu.
Gospođa Ana Stojanović, obraćajući se prisutnim studentima, pozvala je naše studente na stručnu praksu koja će se realizovati na aerodromu kompanije “Vinci Airports Serbia”. Pored upoznavanja sa elementima komercijalne avijacije studenti će dobiti i odgovore na sva pitanja u vezi s budućim angažovanjem i zaposlenjem u ovoj prestižnoj kompaniji.
Kapetan Velimir Isaković, inače saradnik u nastavi FCV, kao i kapetani Željko Krstić i Bojan Zorić, dipl. inž. (koji je odbranio završni rad na FCV), koji su ranije radili kao piloti u Vladi Srbije, odgovarali su na mnoga pitanja o ponašanju vazduhoplova u svim meteo uslovima, tipovima vazduhoplova i poređenjem njihovih preformansi, ali i pilotiranjem u statusu VIP letelice.
Razgovoru su se priključili i prisutni profesori Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo, povezivajući teoriju koja se predaje u nastavi s iskustvenim događajima iz bogate prakse naših gostiju.