Promocija Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo

Promocija Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo, ali i celokupnog Univerziteta, nastavljena je posetom privatnoj srednjoj saobraćajnoj školi u Novom Sadu, koja pored više smerova tehničkog usmerenja ima i smer za tehničara vazdušnog saobraćaja. Promotivni tim sačinjavali su prof. dr Tomislav Jovanović, direktor Centra za istraživanje i razvoj FCV, prof. dr Nenad Kapor, prodekan za studije 2. i 3. stepena i prof. dr Vojkan Zorić, prodekan za studije 1. stepena. Srdačan doček upriličili su direktor škole Tatjana Popović i vlasnik Radovan Popović, dok je samu promotivnu aktivnost odlično organizovao pomoćnik direktora Branko Miljanović. Više desetina učenika je sa pažnjom pratilo aktivnost gostujućih profesora, koja je propraćena i sažeto pripremljenom i prikazanom prezentacijom FCV.