USPEŠNA PREZENTACIJA NA SAJMU OBRAZOVANJA

Na nedavnom Sajmu obrazovanja, održanom 8. i 9. marta u Hali „Bel-ekspo“ na Novom Beogradu, falkuteti Megatrendove akademske porodice uspešno su predstavili svoje programe.
Maturanti iz različitih sredina u Srbiji, a delom i iz okruženja, pokazali su veliku radoznalost za naše studijske programe. Nastavnici i saradnici Megatrend univerziteta odgovarali su na pitanja budućih studenata i stavili im na raspolaganje obilje aktuelnog i iscrpnog informativnog materijala.