ODBRANJEN DOKTORAT O DIPLOMATSKOJ DIMENZIJI BITKE ZA NAFTOVOD

Posle završenih doktorskih studija, Siniša Pokos, doktorand iz Zagreba, odbranio je na našem univerzitetu, disertaciju na temu „Uloga ekonomske diplomatije u strateškom preuzimanju naftnih kompanija jugoistočne Evrope“. Mentor ovom doktorandu bio je prof. dr Vladimir Prvulović, redovni profesor Geoekonomskog fakulteta. Komisija za odbranu u kojoj su, pored mentora, bile i prof. dr Biljana Stojanović i prof. dr Dragana Novaković, ocenila je ovaj doktorski rad kao izuzetan, veoma aktuelan i značajan za ovu oblast saradnje u evropskim okvirima.
Novi doktor ekonomskih nauka je u radu bio veoma kritičan i aktuelan, posebno s obzirom na sporenja u EU oko energetske strategije i sukoba SAD i njenih pristalica i Nemačke oko izgradnje i početka eksploatacije plinovoda „Severni tok 2“: „Vrlo lako je zaključiti kako je deo velike igre i najnovija američka geopolitička inicijativa“Tri mora“, za koju mnogi tvrde da je atlantistički ,,trojanski konj“, usmeren na podrivanje dominantnih uticaja Nemačke i Francuske unutar EU. Pored Poljske, ključna uloga u novoj američkoj strategiji prema Evropi i Rusiji, pripada i Hrvatskoj. Usklađivanje energetskih politika dvanaest zemalja koje izlaze na Baltičko, Jadransko i Crno more, ima za cilj potiskivanje ,,Gasproma“ i ruskog plina sa tržišta država srednje i istočne Evrope, pri čemu je izgradnja LNG terminala u Poljskoj i Hrvatskoj ključna za dopremanje skupljeg američkog plina“, tvrdi ovaj doktorand.
U radu je posebno analizirao akvizicije naftnih kompanija i nova pregrupisavanja u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, s obzirom na apetite velikih svetskih naftnih koncerna. U disertaciji se ukazuje na mnoge skrivene opasnosti, ali i moguće varijante rešenja buduće energetske strategije u ovom regionu. Na pitanje zašto je doktorat branio na srpskom privatnom univerzitetu, naglasio je da predmet Ekonomska diplomatija ne postoji na univerzitetima u Hrvatskoj.
Dakle, obrazovna saradnja Hrvatske i Srbije je moguća i poželjna ne samo za bolje razmevanje situacije u svetskoj energetskoj politici.