SARADNJA SA STVARAOCIMA I RADNICIMA U KULTURI

Dana 13. marta 2019. održan je radni sastanak i uspostavljena saradnja sa Nezavisnim sindikatom Narodnog pozorišta u Beogradu i Nezavisnim sindikatom radnika u kulturi i umetnosti Srbije.
Vrata Megatrend univerziteta ostaju otvorena za sve zainteresovane članove ovih sindikata i njihovih porodica za obrazovanje na sva tri nivoa studijskih programa.
Usaglašeni su veoma povoljni uslovi u kampanji upisa za skolsku 2019/20. godinu.
Ovakvim aktivnostima naš univerzitet ispoljava svoju društvenu odgovornost i ulaže napore da se mlade generacije obrazuju i doprinose daljem razvoju Srbije.

Na slici: Rektor Megatrenda, prof. dr Miodrag Jevtić, sa Dimitrijem Ilićem i Zoranom Đuričićem.