MEGATREND NAGRAĐUJE SVOJE ODLIKAŠE

Odlukom prof. dr Miodraga Jevtića, rektora, dve odlične studentkinje Fakulteta za menadžment u Zaječaru oslobođene su plaćanja školarine za narednu školsku godinu.

Reč je o Nikolini Bogdanović, studentkinji druge godine, i Marini Jovanović, studentkinji treće godine.

Obe imaju u indeksima samo desetke.

Rektor Jevtić doneo je ovu odluku na osnovu predloga prof. dr Dragana Mihajlovića, dekana FMZ, u okviru politike stimulisanja mladih da radom i učenjem obezbede sebi povoljniji društveni i materijalni položaj.

S istim obrazloženjem, i Radomir Popović, student Pravnog fakulteta, oslobođen je završne rate školarine za četvrtu godinu, takođe sa prosečnom ocenom deset.

Sve troje studenata kontinuirano je angažovano i u brojnim vannastavnim aktivnostima Megatrend univerziteta.

Naš univerzitet nastojaće, prema rečima rektora Jevtića, da i na druge načine dodatno motiviše i nagradjuje svoje najbolje studente.