Konkurs za istraživanje i naučnu saradnju francusko-srpskog programa „Pavle Savić 2020-2021“

Pozivaju se istraživači iz naučno istraživačkih institucija u Francuskoj ili u Srbiji da konkurišu za zajednički projekat u ovkiru programa „Pavle Savić, partnerstva Hubert Curien“ kako bi razvili saradnju između svojih institucija.

Sve naučne oblasti, računajući i humanističke i društvene nauke, obuhvaćene su ovim programom.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura je 3. jun 2019. godine.

Više o uslovima konkursa možete pronaći na linku: www.institutfrancais.rs