Studenti Fakulteta za kulturu i medije su dužni da prilikom upisa semestra izaberu izborne predmete.