Ispit iz Španskog jezika se može polagati preko kolokvijuma (najviša ocena je sedam), s tim ukoliko se ne izlazi na usmeni deo ispita  na drugom kolokvijumu se  piše i jedna od  ponuđenih tema (koje se nalaze na sajtu).

Ukoliko student ne položi kolokvijume u  toku nastave od julskog roka  pa na dalje student izlazi na pismeni deo ispita koji obuhvata čitavo gradivo (najviša ocena je sedam ukoliko se ne polaže i usmeni deo ispita).