Pozivamo Vas da prijavite radove za učešće na Prvi domaći naučni skup pod nazivom “Održiva primarna poljoprivredna proizvodnja u Srbiji- stanje, mogućnosti, ograničenja i šanse” u organizaciji Fakulteta za biofarming iz  BačkeTopole, Megatrend univerzitet Beograd.
Mozete preuzeti:
1.   Agendu