Studenti koji nisu polozili Kolokvijum 1 ili Kolokvijum 2 iz Engleskog jezika 2 mogu polagati popravni kolokvijum u petak 8.6. u 9:00, S2.