Popravni kolokvijum odrzace se u petak 8. juna u sledecim terminima:

I grupa od 12h, sala A3, brojevi indeksa 001 do 070
II grupa od 13h, sala A3, brojevi indeksa 071 do kraja i studenti starijih
generacija.

U istim terminima bice odrzan popravni za I, II i III kolokvijum, u formi
esejskih pitanja

Ustavno pravo rezultati treceg kolokvijuma 2018.