Fakultet za civilno vazduhoplovstvo

Povoljnosti za plaćanje školarine za školsku 2018/2019 godinu

Obaveštavaju se studenti viših godina Megatrend univerziteta da je Savet univerziteta doneo odluku da se studentima odobravaju pogodnosti pri plaćanju školarine.
Studenti koji u JULU mesecu izvrše uplatu školarine za školsku 2018/2019 godinu ostvaruju popust od 20% od cene školarine .
Studenti II, III, i IV godine studija koji žele da iskoriste ove pogodnosti mogu izvršiti uplatu samo za sledeća tri iznosa:
– 2000 evra (umesto 2500 evra) za celu školarinu,
– 1000 evra (umesto 1250 evra) za školarinu zimskog semestra i
– 200 evra (umesto 250 evra) za školarinu zimskog semestra koja se plaća u 5 rata (student je u obavezi da plati još 4 rate po 250 evra za izmirenje zimskog semestra po utvrđenoj dinamici).
Uplata se vrši po prodajnom kursu NBS za devize, na dan uplate.
Skrećemo pažnju studentima da se ovaj popust primenjuje samo za uplate izvršene u JULU mesecu , odnosno od 01.07.2018. – 31.07.2018. godine.