Poštovane kolege,

Iskoristite pogodnosti koju vam omogućuje uprava Megatrend univerziteta:

  • na sve uplate celokupne školarine za I, II, III i IV godinu studija koje se izvrše do 20. jula, odobravamo popust od 20 odsto;
  • posle 20. jula, studenti su dužni da uplate upisninu od 500 evra (u dinarskoj protivvrednosti), a ostatak u 10 mesečnih rata.