Na usmeni deo ispita, koji će se održati 04.09.2018. u 13h u kabinetu 38 poziva se student Bojan Marcetić.