Nastava iz predmeta Avionika i IFR letenje, neće biti održana dana
24.10.2018. godine.
Termin nadoknade biće naknadno objavljen.