Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Krivicno pravo

1. Ksenija Stojanović (200075) Ocena 5 (pet)
2. Vuko Janković (200005) Ocena 8 (osam)
3. Vladimir Abramović (200008) Ocena 7 (sedam)
4. Danijel Stojiljković (200099) Ocena 6 (šest)
5.Miloš Duinić (200057) Ocena 6 (šest)
6. Ljiljana Dojković (200542) Ocena 8 (osam)
7. Dušan Cvetković (200034) Ocena 5 (pet)
8. Andjela Avramović (200007) Ocena 6 (šest)
9. Anđela Jakšić (200127) Ocena 7 (sedam)
10. Nikola Momirović (20040) Ocena 8 (osam)
11. Milica Vujić (200073) Ocena 8 (osam)
12. Danijela Tripković (200074) Ocena 8 (osam)
13. Vladimir Vorkapić (200133) Ocena 7 (sedam)
14. Aleksandar Radić (200046) Ocena 7 (sedam)
15. Vukašin Smiljanić (200121) Ocena 5 (pet)
16. Aleksa Manić (200114) Ocena 8 (osam)
17. Dijana Paunović (200029) Ocena 6 (šest)
18. Miloš Curman (200038) Ocena 5 (pet)
19. Teodora Veselinović (200047) Ocena 5 (pet)
20. Dušan Novakov (200014) Ocena 6 (šest)
21. Bojana Radovanović (200056) Ocena 5 (pet)
22. Lazar Janković (200004) Ocena 7 (sedam)
23. Mladen Radovanović (200006) Ocena 8 (osam)
24. Nemanja Čolović (200013) Ocena 6 (šest)
25. Đorđe Marković (200279) Ocena 7 (sedam)
26. Aleksandra Ivanović (200504) Ocena 7 (sedam)
Miloš Jevremović (200419) Ocena 6 (šest)
27. Milojko Solujić (A2114) Ocena 7 (sedam)
28. Lana Davidović (200083) Ocena 7 (sedam)
29. Jovana Šalipurović (200039) Ocena 5 (pet)
30. Oleg Slatina (200062) Ocena 6 (šest)
31. Nemanja Sekulić (200048) Ocena 5 (pet)
32. Marija Milanović (200055) Ocena 7 (sedam)
33. Marija Prica (200095) Ocena 7 (sedam)
34. Andrijana Kojadinović (200031) Ocena 5 (pet)
35. Nemanja Grulović (200050) Ocena 5 (pet)
36. Siniša Nedeljković (200021) Ocena 7 (sedam)
37. David Siracki (200035) Ocena 5 (pet)
38. Stefan Trpeski (200023) Ocena 8 (osam)
39. Iva Atanacković (200030) Ocena 7 (sedam)
40. Aleksandra Mitić (200020) Ocena 7 (sedam)
41. Ilija Nedeljković (200016) Ocena 6 (šest)
42. Ana Petrović (006/15) Ocena 8 (osam)
43. Igor Kalajdžić (200098) Ocena 5 (pet)
44. Aleksandar Kunarac (200077) Ocena 6 (šest)
45. Jovana Nikolić (200135) Ocena 7 (sedam)
46. Boško Adžić (200045) Ocena 6 (šest)
47. Ljiljana Žujović (200003) Ocena 6 (šest)
48. Katarina Dobrić (200094) Ocena 7 (sedam)
49. Nikola Mitković (021/15) Ocena 5 (pet)
50. Jovana Luka (108/15) Ocena 5 (pet)

Prof.dr Radan Ilic