Predavanje predstavnika Kembridža

 

U sredu 28.11.2018. za studente svihgodina FKN-a održaće se informativno predavanje

od strane predstavnika Kembridža na temu zvaničnih međunarodno priznatih  ispita

iz engleskog jezika  koje organizuje Kembridž širom sveta, uključujući I Srbiju.

Pripremite pitanja vezano za načine polaganja ispita za koje ste zainteresovani

kao I za pripremnu literature. Predavanje će se održati u K1 od 12:00 do 13:00.