Prvi kolokvijum su položili:

 1. Aleksandra Mitić 200020/17,
 2. Luka Stajić 2000’11/17,
 3. Aleksandar Radić 200046,
 4. Stefan Trpeski 200023/17,
 5. Aleksa Manić 200114/17
 6. Miloš Panić 200049/2018,
 7. Vuko Janković 200005/17,
 8. Katarina Stamenković
 9. Lazar Janković 200004/17,
 10. Dijana Paunović 200029/17
 11. Teodora Veselinović 200047/17,
 12. Ljiljana Dojnović 200542/13,
 13. Vladimir Abramović 200008/17,
 14. Jovana Nikolić 200135/17,
 15. Nikoila Momirović 200040/17,Ačleksandar Kunarac 200077/17,
 16. Anđela Bjeloglav 200010/17,
 17. Andrijana Kojadinović 200031/17,
 18. Ljiljana Žujović 200003/17,
 19. Marija Milanović 200055/17,
 20. Oleg Slatina 200062/17,
 21. Marija Praca 200095/17,
 22. Iva Atanacković 200030/17,
 23. Bojana Radovanović 200056/17
 24. Aleksandar Kunarac 200077/17.

POPRAVNI KOLOKVIJUM CE SE ODRZATI 16.11.2018. sa pocetkom u 17:00h