Rezultati su izrazeni u bodovima u odnosu na broj datih tacnih odgovora. 1. 1-5 bodova ocena 5(pet). 2. 6 bodova ocena 6(sest) 3. 7-8 bodova ocena 7(sedam) 4. 9-10 bodova ocena 8(osam).
1. Miljana Šolević 200063 10 bodova.
2.Sara Jovanović 200164 10 bodova.
3. Nina Djulić 200132 8 bodova.
4. Andjela Lazović 200142 7 bodova.
5. Kristina Mitrović 200137 10 bodova.
6. Miloš Lutovac 200021 9 bodova.
7. Marko Jovančević 200222 10 bodova.
8. Ana Popović 200105 10 bodova.
9. Sofija Lolić 200203 10 bodova.
10. Katarina Nikolić 200079 10 bodova.
11. Nikolina Ercegovac 200357 10 bodova.
12. Luka Petrović 200175 5 boda.
13. Milan Pavlović 200061 5 boda.
14. Sandra Milosavljević 200094 10 bodova.
15. Milica Pavlović 200197 10 bodova.
16. Ksenija Kovačević 200259 9 bodova.
17. Uroš Kovinić 200090 7 bodova.
18. Lidija Kilibarda 200173 10 bodova.
19. Altana Stojanović 200113 10 bodova.
20. Kristina Kovačević 200062 10 bodova.
21. Milovan Čukić 200211 9 bodova.
22. Stanka Stošić 200165 9 bodova.
22. Tamara Grbić 200155 9 bodova.
23. Stefan Kovačević 200161 6 bodova.
24. Aleksandar Svekota 200100 10 bodova.
25. Ljiljana Djurdjević 200028 10 bodova.
26. Milan Balinovac 200210 10 bodova.
27. Andjela Nika 200336 7 bodova.
28. Emilija Ilić 200230 9 bodova.
29. Ivan Marković 200144 10 bodova.
30. Andrej Solić 200064 10 bodova.
31. Aleksandra Žikić 200147  10 bodova.
32. Ljiljana Filipović 200117 10 bodova.
33. Alen Redžić 200199 9 bodova.
34. Marija Gluščević 200245 10 bodova.
35. Jasna Marković 200070 10 bodova.
36. Miljana Damjanović 200047 8 bodova.
37. Nemanja Drakul 200216 10 bodova.
38. Marija Šćekić 200138 9 bodova.
39. Andjela Benović 200045 10 bodova.
40. Aleksandar Isidorović 200083 9 bodova.
41. Ognjen Rajević 200243 10 bodova.
42. Nemanja Janićijević 200007 9 bodova.
43. Marija Kontar 200106 9 bodova.
44. Semir Canović 200/200 9 bodova.
45. Ana Klještan 200169 10 bodova.
46. Marija Lukić 200312 8 bodova.
47. Djordje Marković 200279 10 bodova.
48. David Cvetuljski 200104 9 bodova.
49. Bogdan Radović 200237 10 bodova.
50. Radojica Minić 200022 10 bodova.
51. Marijana Lenhart 200010 10 bodova.
52. Draga Babović 200075 9 bodova.
53. Jovana Stanojević 200031 10 bodova.
54. Jovan Janković 200117 10 bodova.
55. Dimitrije Aksentijević 200002 10 bodova.
56. Marko Pavlović 200205 10 bodova.
57. Marija Igić 200185 8 bodova.
58. Dragica Nikolić 200074 10 bodova.
59. Nikola Ilić 200164 10 bodova.
60. Nadja Nedeljković 200358 10 bodova.
61. Darko Milošević 200038 8 bodova.
62. Valentina Arsenijević 200145 10 bodova.
63. Emilija Blagojević 200103 10 bodova.
64. Luka Milojević 200295 10 bodova.
65. Marko Savović 200107 8 bodova.
66. Maja Grubetić 200089 10 bodova.
67. Bojan Zlatković 200006 10 bodova.
68. Ivan Jovanović 10 200121 10 bodova.
69. Jovana Krstić 200088 10 bodova.
70. Ana Jevtić 200134 10 bodova.
71. Tamara Zafirovska 200013 10 bodova.
72. Miljana Vučetić 200263 9 bodova.
73. Milica Popović 200160 10 bodova.
74. Nemanja Radović 200005 10 bodova.
75. Sladjana Bijelić 200067 9 bodova.
76. Dimitrije Jakšić 200151 10 bodova.
77. Vladimir Andjelić 200286 10 bodova.
78. Marija Toševski 200133 10 bodova.
79. Srdjan Lončarević 200136 10 bodova.
80. Zorana Zec 200001 10 bodova.
81. Stefan Kovačević 200016 10 bodova.
82. Ognjen Stošić 200024 10 bodova.
83. Julijana Ramić 200081 10 bodova.
84. Mirjana Bogojević 200014 10 bodova.
85. Danijela Pupovac 200017 10 bodova.